Caritas: Mange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver


Caritas: Mange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

I uke 1 og 2 kom det nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var personer fra disse landene som testet seg.
Les mer om: