California letter på koronarestriksjonene


California letter på koronarestriksjonene

USAs mest folkerike delstat fjerner påbudet om å holde seg hjemme etter at smittekurven har jevnet seg ut.
Les mer om: