Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse


Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse

Byrådet i Oslo mener staten bør ta større ansvar for helsehjelp til personer som ikke har lovlig opphold i Norge.
Les mer om: