Byggjer «studio-husvære»


Byggjer «studio-husvære»

Det såkalla «Vikahuset», like ved sida av Almås Hotell, blir i desse dagar rive, og her skal det komma eit to høgders bygg med 16 modulbustader.
Les mer om: