Bygget bordeller for fangene i nazistenes konsentrasjonsleirer


Bygget bordeller for fangene i nazistenes konsentrasjonsleirer

Heinrich Himmler beordret bygging av bordeller for fangene i 10 konsentrasjonsleirer.