Bybrannen i Ålesund - katastrofen som skapte fremskritt


Bybrannen i Ålesund - katastrofen som skapte fremskritt

En by i ruiner etter en voldsom brann i 1904 satte det norske folk i arbeid, og skapte fotfeste for en helt ny stilart i Norge.
Les mer om: