Busstreiken: Hele landet rammet


Busstreiken: Hele landet rammet

Over 8000 bussjåfører er tatt ut i streik rundt om i landet. Mandag morgen er det fremdeles ingen kontakt mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.