Buss-for-tog på Spikkestadbanen


Buss-for-tog på Spikkestadbanen

Jeg stilte spørsmål i hovedutvalget for samferdsel i møtet 5. juni om å få bedre korrespondanse mellom buss-for-tog og ordinære busser når det gjelder anleggsarbeid på jernbanen.