Budsjettforhandlingene: Ingen nye kutt i formuesskatten


Budsjettforhandlingene: Ingen nye kutt i formuesskatten

Det er ingen ytterligere kutt i formuesskatten i forslaget til budsjettavtale som regjeringspartiene og Frp har forhandlet fram, etter det NTB forstår.