Brannen på Byneset slokket


Brannen på Byneset slokket

Det var et bål ved et skogsområde i nærheten av Rye som førte til full utrykning.
Les mer om: