Bouvet sprengte kapasiteten med frokostseminar om endringsledelse