Borgerlig side garanterer for de store veiprosjektene: - Eneste måten å løse trafikkproblemene på


Borgerlig side garanterer for de store veiprosjektene: - Eneste måten å løse trafikkproblemene på

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Her ser vi et krystallklart skille mellom borgerlig side og det sittende byrådet, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mens han skuer utover ettermiddagstrafikken på Kalbakken. Han har fått selskap av Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke og Frps førstekandidat Aina Stenersen. Sammen med Krf har de nå blitt enige om en felles platform for samferdselsutbyggingen i Groruddalen. - E6 Oslo Øst, Fossumdiagonal og Furuset-lokk. Dette er den eneste måten å løse trafikkproblemene i Groruddalen på. Vi utgjør med det et tydelig alternativ til det sittende byrådet. Valget til høsten vil rett og slett avgjøre om trafikken fortsatt skal dundre gjennom bomiljøene i Groruddalen eller legges i tunneller. Derfor mener vi det haster med en trafikkløsning for Groruddalen.Valgprogrammenes klare tale Bakgrunnen for at høyresida trekker et så klart skille er forskjellen på partienes bystyreprogrammer for perioden 2019-2023. Mens alle de borgerlige partiene skriver at man må prioritere de tre konkrete prosjektene, er det mye mindre håndfast hos de sittende byrådspartiene. Dette opprører de tre borgerlige toppene, som frykter man vil bli sittende igjen uten noen av prosjektene. - Vi har aldri vært så nære å få realisert disse prosjektene som nå. Statlige myndigheter er helt tydelig positive til Fossumdiagonalen, og det ville vært uklokt å ikke benytte seg av muligheten til å få banka den gjennom, sier Eirik Lae Solberg. - Samtidig frykter vi at dette vinduet vil stenges hvis vi ikke griper sjansen til å bygge nå, supplerer Hallstein Bjercke. - Vi må slå til nå, for dagens situasjon med kø, luftforurensning og støy er uholdbar, legger Aina Stenersen til. Finansieres gjennom prioritering Det store spørsmålet er naturligvis hvordan man skal få råd til alle disse gigantprosjektene. Hallstein Bjercke mener det skal gå fint. - For det første skal det deles mellom stat og kommune. For det andre vil vi helt tydelig prioritere disse prosjektene i Oslopakke 3. E6 Oslo Øst ligger jo allerede der. - Oslo kommune har aldri hatt så mye penger som nå. Og det er før man i det hele tatt tar med eiendomsskatt i regnestykket. Problemet er at byrådet bruker penger som fulle sjømenn, og sprer det alt for tynt utover. Da er det mye viktigere å prioritere. - Lover ting de ikke har råd til Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Andreas Halse, lar seg provosere av det han oppfatter som en lettvint måte å gjøre politiske poenger. - Borgerlig side lover bort store veiprosjekter de rett og slett ikke har råd til, og legger ikke fram et eneste regnestykke der dette går opp i opp. Problemet er ikke at vi smører tynt, det er at høyresiden ikke tar inn over seg hva ting koster, de vil ha alt. - UREALISTISK: Andreas Halse (Ap) mener høyresida bare ramser opp ting de kunne tenke seg, uten å ha noen realistisk plan bak det. Halse mener at finansieringsforslagene rett og slett er naive. - Oslopakke 3 er i ferd med å nå gjeldstaket sitt, samtidig som Nasjonal transportplan går i underskudd. Å tro at vi skal klare å få mer penger til Oslo-prosjekter her blir som å kaste blår i øya til folk. Det finnes ikke en statlig honningkrukke vi kan forsyne oss av. - Hva med å droppe milliardstasjoner på Fornebubanen eller trikketunnel til Ekeberg?- Fornebubanen har vært gjennom en såkalt KS2 der man kvalitetssikrer og ser hvor det kan spares. Vi fant noen steder, men ikke de summene høyresiden snakker om. Stasjonene må jo bygges. Og de må bygges under bakken, man kan ikke ha standardiserte platformer som på Grorudbanen. Tunnelen for trikken og oppgradering av Kongsveien er anslått å koste 409 millioner. Veien er pill råtten, så hvis vi ikke bygger tunnel, må vi uansett bruke et par hundre millioner på rehabilitering. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det er det ikke mulig å spare milliarder her.Kollektiv er viktigst Hvis vi blar fram bystyreprogrammene igjen, ser vi samtidig hva det er Arbeiderpartiet ønsker å prioritere innen samferdsel. «Oslo Arbeiderparti mener det er viktigst å prioritere utbygging av kollektivtrafikken». - Vi har råd til nøkkelprosjektene. Og det suverent viktigste for Oslo er å få bygget ut t-banen med nytt signal- og sikringsanlegg, samt ny t-banetunnell. - Dere har ikke nevnt Fossumdiagonalen i programmet. Er man ikke avhengig av denne for å få ned trafikken på en ombygget Trondheimsvei?- Jeg er ikke enig. Vi har vist gjennom disse fire årene i byråd at vi klarer å få ned biltrafikken, få ned utslippene og gjøre køene kortere. Trenger endring - nå Heller ikke leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, kjøper premisset om at det er de tre miljøtunnelene som skal være resepten for trafikkutfordringene. - Det folk i Groruddalen trenger er bedre kollektivtilbud i morgen, ikke lovnader om en mulig tunnel om 10-15 år. Planene som til nå er lagt fram gir økt fysisk veikapasitet og er for kostbare. Dessuten er det oppsiktsvekkende at høyresiden vil kutte i helt essensielle kollektivsatsninger for heller å bruke pengene på motorvei. Dette er ideer som gikk ut på dato på 60-tallet. VIL HA FORTGANG: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener man ikke kan vente på drømmende prosjekter, og at det Groruddalen trenger er et tilbud nå. Hun peker i tillegg på en hittil ikke nevnt finansieringsmåte: - Det er naivt å tro at ikke E6 Oslo Øst vil gi enda mer bompenger i Oslo. Steile fronter Det blir tydelig gjennom både partiprogrammene og argumentasjonen at det er et tydelig skille i retningsvalgene på høyre- og venstresiden før valget. - Vi mener at de tre tunnelprosjektene må prioriteres. De er uløselig knyttet sammen, og er helt essensielle for å få løst trafikkproblemene, for å bedre miljøet, og for å sikre byutviklingen i Oslo Øst, avslutter den borgerlige trioen på Kalbakken. Byrådets prioriteringer er definitivt annerledes, tydeliggjort av Andreas Halse.- Vi kan ikke sette oss ned og si at den eneste løsningen er å drømme om prosjekter 10-15 år fram i tid. Vi må gjøre noe nå. Vi må prioritere sentrumstunnel, og vi må bygge ut busstilbudet, spesielt i Groruddalen.Mens byråd og opposisjon ikke blir enige om nødvendigheten av verken Fossumdiagonalen eller en E6 Oslo Øst i full skala, så er det full enighet om at et lokk over E6 på Furuset må til. Typisk nok er dette det eneste prosjektet Statens Vegvesen er uforbeholdent negative til, og siden det er statlig vei, er det de som må bygge der. Oslo Kommune kan ikke overstyre vegvesenet, det må i så fall samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gjøre.