Boomi og AWS sammen om integrering av sanntidsdata


Boomi og AWS sammen om integrering av sanntidsdata

Sammenkobling av datakilder og forskjellige applikasjoner fra skyen.