Bompenger er et onde vi må lære å leve med


Bompenger er et onde vi må lære å leve med

Samfunnet vårt har blitt bygget med bilen i sentrum gjennom mange tiår. Nå har vi kommet dit at vi ser hvilke virkninger det har hatt, og vi har ikke lenger noe valg.