BlizzCon 2020 avlyses


BlizzCon 2020 avlyses

Ikke forsvarlig å avholde konferansen med virussituasjonen, ifølge Blizzard.