Blir jeg for dyr å redde?


Blir jeg for dyr å redde?

Refleksjoner fra en 65 åring. Corona er en aldringspandemi.
Les mer om: