Blir inntil 40.000 kroner dyrere


Blir inntil 40.000 kroner dyrere

Nissan begrunner prisøkningen med valutasituasjonen.
Les mer om: