Blir generasjon prestasjon syke av skolens krav?


Blir generasjon prestasjon syke av skolens krav?

Politikerne innser ikke at måten de styrer skolen på kan skade elevene, mener forsker.