Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av


Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av

Hvor lenge skal verden fortsette å sette økonomisk, egoistisk og kortsiktig vinning foran fellesskapets beste?