Bidrar alkohol til en kvikkere hjerne hos eldre?


Bidrar alkohol til en kvikkere hjerne hos eldre?

En ny studie viser en positiv sammenheng mellom et moderat alkoholinntak og mental helse. Men det betyr ikke at du bør begynne å drikke hvis du er avholds.
Les mer om: