Biden vil trolig søke å gjenoppta atomavtalen med Iran


Biden vil trolig søke å gjenoppta atomavtalen med Iran

USAs påtroppende president Joe Biden ventes å prøve å reaktivere atomavtalen med Iran, og i Teheran synes de å være lydhøre.
Les mer om: