Besserwisser Gripsrud og «Gjennombruddet»


Besserwisser Gripsrud og «Gjennombruddet»

Jostein Gripsrud kritiserer i Dagbladet 1. november min manglende «lesekunst» fordi jeg i en bokanmeldelse unnlater å referere mer utførlig fra hans argumenter i pamfletten «Norsk hamskifte?».