Bent Høie og Monica Mæland orienterer om coronasituasjonen


Bent Høie og Monica Mæland orienterer om coronasituasjonen

Justis- og beredskapsministeren er med når helseministeren opopdaterer om situasjonen pandemien og tiltakene.
Les mer om: