Bekrefter hun forholdet her?


Bekrefter hun forholdet her?

Romanseryktene setter nok en gang fart etter at Cody Simpson kom på sykebesøk til stjernen.