Beitekrise for rein i deler av Nordland


Beitekrise for rein i deler av Nordland

Ildgruben og Byrkjie reinbeitedistrikt i Nordland er rammet av beitekrise. Dette skyldes både islagte beiter og enkelte steder med mye snø.
Les mer om: