Behandling av Alzheimers sykdom


Behandling av Alzheimers sykdom

Medisinene som i dag tilbys ved Alzheimers sykdom har begrenset effekt, men det forskes intensivt på sykdommen, og nye behandlingsmuligheter kan være på vei.