Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn


Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn

Om skole- og barnehagestengningen fortsetter etter påske, krever Barneombudet at alle barn som er i sårbare eller utsatte situasjoner får et dagtilbud.