Barn som tvinges utenlands, får for dårlig hjelp


Barn som tvinges utenlands, får for dårlig hjelp

En ekspertgruppe er sterkt kritisk til hvordan myndighetene stiller opp for barn og unge som sendes til utlandet mot sin vilje.