Barn med Downs syndrom blir ofte undervurdert


Barn med Downs syndrom blir ofte undervurdert

Mange barn med Downs syndrom forstår mye, men klarer ikke å uttrykke seg. Det gjør at de får færre venner og forblir språksvake. 
Les mer om: