Barn fra områder med mye luftforurensning utvikler oftere schizofreni som voksne


Barn fra områder med mye luftforurensning utvikler oftere schizofreni som voksne

Men det er fortsatt umulig for forskerne å si at luftforurensningen bidrar til sykdommen.