Bankene må skjerpe reklamen: «Skattefordel» kan villede


Bankene må skjerpe reklamen: «Skattefordel» kan villede

Reglene for hvordan IPS markedsføres hos bankene blir strammet inn.