Bakterie ga autoimmun sykdom i mus


Bakterie ga autoimmun sykdom i mus

Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker.