Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?


Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

– Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.
Les mer om: