Bønder jobbar for det meste aleine


Bønder jobbar for det meste aleine

Drygt 55 prosent av bøndene brukar vanlegvis heile eller mesteparten av arbeidsdagen aleine, ifølgje ei undersøking gjennomført av Agri analyse for Landbruksforsikring.
Les mer om: