Bønder ber regjeringen om krisepakke: – Tørken går på psyken løs


Bønder ber regjeringen om krisepakke: – Tørken går på psyken løs

Norske bønder fortviler over den verste tørken på 50 år, og ber regjeringen om krisepakke. – Til syvende og sist handler det om vår felles matforsyning, sier Merethe Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Les mer om: