Bærbar skanner skal gi raskere behandling av hjerneslag


Bærbar skanner skal gi raskere behandling av hjerneslag

En ny bærbar hjerneskanner skal gi slagpasienter raskere behandling og testes nå ut i et prosjekt ledet av Stavanger universitetssjukehus (SUS).
Les mer om: