Ayesha Wolasmal får Ingrid Aunes minnepris


Ayesha Wolasmal får Ingrid Aunes minnepris

Ingrid Aunes minnepris for 2021 er tildelt hjelpearbeider Ayesha Wolasmal for hennes innsats i Afghanistan og konfliktområder.
Les mer om: