Avviser køproblem om 40.000 tunge bilar skal hit kvart år


Avviser køproblem om 40.000 tunge bilar skal hit kvart år

Å flytte godshamna i Bergen til Ågotnes vil auke tungtransporten med store mengder årleg, syner ny rapport. Ordføraren avviser at det vil auke køproblema til og frå byen.
Les mer om: