Avviser anken mot Tooji


Avviser anken mot Tooji

Borgarting lagmannsrett avviser anken i søksmålet mot artisten Tooji. Kvinnen har besluttet å anke på nytt.