Avlyser alt etter kaos-konsert


Avlyser alt etter kaos-konsert

Alle arrangementer avlyses i «sommerteltet» i Egersund etter mulige brudd på smittevernseglene. Arrangør mener skjenkekontrollen gjorde situasjonen verre.
Les mer om: