Avla løfte om å unngå oppsigelser som et resultat av COVID-19


Avla løfte om å unngå oppsigelser som et resultat av COVID-19

Unit4 holdt løftet, og kan feire med vekst i skytjenester.