Atskilt i seks uker: - Jeg visste ikke om sønnen min fikk mat


Atskilt i seks uker: - Jeg visste ikke om sønnen min fikk mat

Trump-administrasjonen sliter med å finne foreldrene til halvparten av barna under fem år, og store forsinkelser i familiegjenforeningen er ventet.
Les mer om: