Arvestrid om millionverdier: – Underskriften er forfalsket og testamentet ugyldig


Arvestrid om millionverdier: – Underskriften er forfalsket og testamentet ugyldig

Striden rundt denne underskriften har fått en foreløpig avslutning. Øvre Romerike tingrett konkluderer med at Kris Ullerns signatur er forfalsket og at testamentet fra 2017 er ugyldig. – Et alvorlig straffbart forhold, mener tingretten.
Les mer om: