Arbeidstakere varsler ikke når de gjør feil på nett


Arbeidstakere varsler ikke når de gjør feil på nett

– Må fjerne skamfølelsen, sier NorSIS.