Arbeiderpartiet vurderer forbud mot innleie av helsevikarer. Regjeringspartiene er kritiske.


Arbeiderpartiet vurderer forbud mot innleie av helsevikarer. Regjeringspartiene er kritiske.

Forslaget gjaldt egentlig byggebransjen. Nå vurderer Arbeiderpartiet om også helsevikarer bør forbys, men får liten støtte hos regjeringspartiene.
Les mer om: