Apple vant i Høyesterett


Apple vant i Høyesterett

iPhone-reparatøren Henrik Huseby tapte etter å ha anket til landets høyeste rettsinstans. Striden sto om varemerkeloven og ulovlige kopideler. Lærdom i saken: Pass bedre på mobilen din!