Apple inntar tronen på mobilmarkedet for første gang på flere år