- Ap har ikke konkludert om bompenger


- Ap har ikke konkludert om bompenger

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Nye Veiers forslag til finansieringsplan skal behandles i formannskapet 15. mai og i kommunestyret 22. mai. I Ap, som har politisk flertall sammen med Høyre, er ikke alle like fornøyde med opplegget som er presentert.- Det er en gjengs oppfatning i gruppa vår om at nivået som er skissert på bompengene, rett og slett er for høyt. Det er urimelig. Samtidig er vi veldig opptatt av at alternativet R2 skal bli valgt som trasé. Det vil være svært viktig for både Eigersund kommune og Egersund havn, sier Frank Emil Moen til Dalane Tidende.Føler seg ikke trygge - Er det aktuelt for Arbeiderpartiet å si nei til finansieringsplanen?- Det har vi ikke fått diskutert skikkelig. Også andre hensyn skal veies i saken. Vi må få studere sakspapirene og se hva rådmannen foreslår før vi konkluderer. Det jeg kan si, er at vi stiller spørsmål ved hele tankegangen og prosessen - hvordan har vært drevet og «pushet fram» av Nye Veier. Vi føler oss ikke trygge på beslutningsprosessen når det gjelder valg av trasé. Nye Veier har uttalt i åpent møte at det ikke skal tas regionale hensyn. Den kjøper vi ikke. Det blir for enkelt, og det er ikke noe vi stilltiende kan godta, sier Moen.- Er det aktuelt å stille konkrete krav gjennom vedtaket?- Det har vi ikke diskutert. Vi skal ha gruppemøte torsdag.- Viktige poeng - Næringsforeningen i Stavanger-regionen mener veien er viktigere enn trasévalget og frykter at Eigersund skal forsinke hele prosessen, med konsekvensene det kan få. Kommentar?- Det er et viktig poeng som vi må ta en skikkelig diskusjon på. Men det er ikke automatikk i at vi bare skal godta det som kommer fra Nye Veier. Vi må ha en diskusjon, sier Frank Emil Moen.Større perspektiv Arbeiderpartiet har politisk flertall sammen med Høyre. Sistnevntes gruppeleder, Bjørn Carlsen, tror ikke næringsforeningen har grunn til å være bekymret for hva Eigersund Høyre mener i saken.- Her må jeg ta forbehold, for vi skal ikke ha gruppemøte før torsdag, men svaret på det vil jeg tro er nei. E39 skal være stamvei mellom de store regionene på Nord-Jæren og på Sørlandet. Da mener jeg personlig at vi må se denne saken i et større perspektiv enn at E39 kun skal vær en effektiv pendlervei mellom Egersund og Stavanger. Ja. selvsagt vil vi ha traseen så nær Egersund som mulig. Det vil øke tilgjengeligheten og bruken av veien. Men jeg har ingen problemer med å forstå at de som bygger ut infrastruktur i Norge, arbeider for at kjøretida mellom de store regionene skal bli kortest mulig, resonnerer Carlsen.- Er det aktuelt for Høyre å stille noen betingelser i vedtaket som skal gjøres i kommunestyret?- Det kan jeg ikke uttale meg om foreløpig. Det jeg har lagt fram nå, er min helt personlige mening. Hva gruppa mener, vet jeg ikke. Men dette er ikke en sak vi har diskutert mye så langt. Vi har vært mer opptatt av å få fram fakta, svarer Bjørn Carlsen.