Ap forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser


Ap forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser

– Vi har aldri prøvd å tilsløre at EØS-avtalen overstyrer norske regler ved eksport av norske trygdeytelser, slik Lundteigen antyder, sier Lise Christoffersen (Ap).