Ap er åpen for oppheving i 2021


Ap er åpen for oppheving i 2021

Med et nytt flertall på Stortinget, er også grunnlaget lagt for å oppheve tvangssammenslåingen dersom Finnmark og Troms i 2021 selv ønsker det.
Les mer om: